ATT BESTÄLLA EN MÖBEL
Oftast blir en möbel till genom att kunden har en önskan om en specifik möbel (bord, stol, skåp etc), önskade mått och ibland en grundformidé. Utifrån dessa uppgifter skissar jag olika förslag beträffande form, färg, konstruktion och virkesval. Ofta gör jag också en prototyp i skala 1:10, för att ytterliggare åskådliggöra formen. Att kunna ta och känna i något (om än i liten skala), underlättar kundens förståelse ifråga om möbelns gestaltning. Detta är något som många uppskattar.

I den första kontakten med kunden är den första frågan i åtta fall av tio: "Vilket träslag arbetar du med?". Mitt svar är: "Alla, men helst med svenska". Med svenskt trä är man säker på en miljö och naturanpassad produktion vad avser virkesuttag och återplantering. Många gånger köper jag träd på rot eller redan nedsågade och ombesörjer själv sågning och torkning. Efter svaret alla , kommer nästa fråga: "Vad kostar det?". För att svara på denna fråga måste jag veta: Hur komplicerad form, vilket träslag och vilken materialåtgång. Priset blir alltid högre än på de stora möbelkedjornas massproducerade, industrisnickrade möbler. Men slutprodukten är ett unikt konsthantverk som består i århundraden.