OM PEDER
Peder Clase Möbelform har funnits sedan 1998 och är inriktat på enstaka unika möbler, i huvudsak i massivt trä. Hantverksmässighet vad avser både konstruktion och virkesuttag är a och o, ett signum. Med avslutat gesällprov på Capellgården, Öland och titeln möbelsnickare, fortsatte studier på Det Kongelige Danske Kunstakademi, avdelning Möbel-rumkunst. Så jag har en utbildning i både hantverk och formgivning.